Rom2_1915

Nordic Delights Oslo – Opening Speech by Marianne Hultman

Nordic Delights | 22.04-29.05.2016 | Oslo Kunstforening

Dejan Antonijević, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Nermin Duraković, Michelle Eistrup, Behzad Farazollahi, Anawana Haloba, Sasha Huber, Jane Jin Kaisen, Henrik Lund Jørgensen, Bita Razavi, Bella Rune, Nita Vera, Adolfo Vera, Carla Zaccagnini

«Nordic Delights» er et samarbeid mellom Fotografisk Center, København, Finlands fotografiska museum, Helsinki og Kalmar Konstmuseum i Sverige. Utstillingen tar utgangspunkt i kamerabasert kunst, da to av institusjonenes kuratoriske hovedvekt ligger på det fotografiske.

Kuratorer: Marianne Hultman, Kristine Kern, Anna-Kaisa Rastenberger.

Rom3_2021

Gruppeutstillinger der kunstnere klumpes sammen med utgangspunkt i landstilhørighet er problematiske. De kan lett gi en bismak. Samtidig fungerer de som en slags stikkprøve på hva som for tiden opptar en kunstscene.
Det er i dag vanskelig å snakke om en helhetlig nordisk kunstscene, eller nasjonale scener, til og med i relativt små land som de nordiske. Det finnes ulike grupperinger, interesseområder, generasjoner og så videre. I forbindelse med denne utstillingen har kuratorene diskutert de respektive landenes kunstscener fra 1990-tallet og fremover, og idéen om det nordiske. Det vi har observert er at kunstscenene, når de skal representeres nasjonalt og i gruppeutstillinger, fremdeles er altfor homogene.

Rom1_1974

«Nordic Delights» kan sees som enda et forsøk på å bryte normen. Kunstnerne i utstillingen er alle virksomme i Norden, flertallet av dem har sine røtter andre steder. Denne gang er det de såkalte minoritetene som er i majoritet istedenfor motsatt, som er det vanlige.
Tittelen «Nordic Delights» spiller på Turkish delight, al-huqum eller lokum, som betyr ”trøst for halsen”. Ifølge en kilde ble en britisk reisende så begeistret for søtsaken at han begynte å importere den til England under det anglifiserte navnet.

Rom2_1923

«Nordic Delights» er produsert på oppdrag fra Norske Kunstforeninger og i forbindelse med den nordiske konferansen «Kunstens verdi i tallenes tid». Oslo Kunstforening har på sin side invitert Danmark, Finland og Sverige til å samarbeide omkring utstillingen.

«Nordic Delights» er en del av Oslo Kunstforenings 180-årsjubileum.

Utstillingen er produsert med støtte fra Nordisk Kulturfond, Norske Kunstforeninger og Stiftelsen Fritt ord. Takk til Bengt-Olof Johansson og Joanna Sandell på Kalmar Konstmuseum og Advokatfirma Ræder. En spesiell takk går til Martin White, Pablo Castro og Christina Leithe Hansen og Siri Leira.

Rom3_1908

 

Photo credit: Christina Leithe Hansen. Oslo Kunstforening.

0 comments on “Nordic Delights Oslo – Opening Speech by Marianne HultmanAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam